People

Principal Investigator

Zemin Zhang, PhD

zemin#pku.edu.cn

 

Administrator

Ping Wang

wangping3068@163.com

Research Staff and Postdocs

Dr. Xianwen Ren

renxwise@gmail.com

Dr. Xueda Hu

huxueda@qq.com

Dr. Chunhong Zheng

chunhongzheng@foxmail.com

 

 

Dr. Minghui Dong

mhdong@pku.edu.cn

Dr. Lei Zhang

leah.zhanglei@pku.edu.cn

PhD Students

Mingyu Yang

yangmingyu@pku.edu.cn

Liangtao Zheng

tao2013@gmail.com

Zefang Tang

tangzefang@pku.edu.cn

Xinyi Guo

guoxinyipku@163.com

Yao He

heyao@pku.edu.cn

Fenglin Liu

lfl@pku.edu.cn

Teng He

hetengster@pku.edu.cn

Fan Zhang

funger@pku.edu.cn

Jason Li

lijxug@126.com

Yuanyuan Zhang

18904807691@163.com

Qiming Zhang

zhangqiming1994@pku.edu.cn

Chris Kang

chrisk@pku.edu.cn